INFOROTHERT

dr hab. Agnieszka Rothert

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytet Warszawski

 

 

Kontakt

 

e-mail: agnieszka.rothert@gmail.com

 

Dyżur:

czwartki w godz. 16.45-18.15

 

Instytut Nauk Politycznych

ul. Nowy Świat 67

pok. 202

Pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa – studia zaoczne II stopnia

(egzamin – praca/prezentacja)

  

  1. Władza polityczna, suwerenność i rządzenie w XXI wieku 

  2. Technologia i polityka

  3. Konflikty sieciowe i polityka emergencji

  4. Globalne społeczeństwo obywatelskie

  5. Kwestie i dylematy społeczeństwa ponadnarodowego

  6. Podmioty prywatne i regulacje polityczne

  7. Partnerstwo publiczno-prywatne

  8. Nowy globalny (nie)porządek

 

literatura

 

Bauman Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa, 2000

Bauman Z. Płynna nowoczesność, Warszawa, 2006

Bauman Z. Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa, 2006

Beck U. Społeczeństwo ryzyka w drodze do innej nowoczesności, Warszawa, 2004

Beck U. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa, 2005

Bendyk E. Zatruta Studnia. Rzecz o władzy i wolności, WAB, Warszawa, 2001

Bendyk E. Antymatriks. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa, 2004

Bendyk E. Miłość, wojna , rewolucja, Warszawa, 2009

Castells M. Galaktyka Internetu, Wrocław, 2003

Castells M. Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2007

Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, pod red. J. Adamowskiego, Warszawa, 2004

Friedman T. Świat jest płaski, Warszawa, 2006

Fukuyama F. Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa, 2000

Hardt, M i A.Negri, Imperium, WAB, Warszawa, 2005

Kaczmarek B. Metafory polityki 3, ELIPSA, Warszawa, 2006

Krzysztofek K. Zrozumieć rozwój- od społeczeństw tradycyjnych do społeczeństwa informacyjnego. Katowice, 2002

Postman N. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa, 1995

Rothert A. Cybernetyczny porządek polityczny, Warszawa, 2005

Rothert A. Między chaosem a porządkiem, Warszawa, 2006

Rothert A.  Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa, 2008

Scott J. Władza, Warszawa, 2006

Staniszkis J. Władza globalizacji, Warszawa, 2003

Wallerstein I. Koniec świata jaki znamy, Warszawa, 2004

Wnuk-Lipiński E. Świat międzyepoki: Globalizacja, Demokracja, Państwo narodowe, Kraków, 2004