INFOROTHERT

dr hab. Agnieszka Rothert

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytet Warszawski

 

 

Kontakt

 

e-mail: agnieszka.rothert@gmail.com

 

Dyżur:

czwartki w godz. 16.45-18.15

 

Instytut Nauk Politycznych

ul. Nowy Świat 67

pok. 202

 

 

Klientelizm w systemie politycznym

 

 1. Klientelizm i patronaż polityczny – pojęcia, ujecie historyczne.

 2. Zagadnienie powiązań obywatele – politycy.

 3. Instytucje polityczne, gospodarka i powiązania polityczne.

 4. Monopolizacja i klientelizm polityczny

 5. Ewolucja klientelizmu politycznego w Afryce

 6. Model powiązań politycznych w Indiach

 7. Proces polityczny i klientelizm w Meksyku

 8. Od populizmu do klientelizmu – Ameryka Łacińska.

 9. Patroni i klienci w Japonii

 10. Ewolucja zjawiska klientelizmu politycznego w Europie Zachodniej.

 11. Zanikanie klientelizmu i poziom zamożności w demokracjach zachodnich.

 12.  Transformacja ustrojowa i klientelizm polityczny – kraje postkomunistyczne

 13. Klientelizm, interesy-  reprezentacja i odpowiedzialność polityczna.

 

Literatura:

Gadowska K. Zjawisko klientelizmu polityczno –ekonomicznego, Kraków, 2003

Jarosz M. (red.) Transformacja, elity, społeczeństwo, Warszawa 2007

Mączak A. Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław, 2003

Tarkowski J. Socjologia świata polityki. Patroni i klienci, T 2, Warszawa, 1994

Władza, przywileje, korupcja, PWN, Warszawa, 2004

 

O’Dwyer C. „The expanding post-communist state? A theory and some empirical evidence”, Harvard University, 2003

Golden M.A. Political patronage, bureaucracy and corruption in postwar Italy, UCLA, 2000