INFOROTHERT

dr hab. Agnieszka Rothert

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytet Warszawski

 

 

Kontakt

 

e-mail: agnieszka.rothert@gmail.com

 

Dyżur:

czwartki w godz. 16.45-18.15

 

Instytut Nauk Politycznych

ul. Nowy Świat 67

pok. 202

 

 

 

Kobiety i Polityka - konwersatorium fakultatywne

 

 1. Feminizm, gender i polityka.

 2. Początki feminizmu i pierwsza fala.

 3. Liberalizm, socjalizm, radykalizm i druga fala.

 4. Kryzys, postfeminizm, trzecia fala (?).

 5. Ruch polityczny kobiet.

 6. Reprezentacja polityczna – wybory i płeć.

 7. Dylematy obywatelstwa.

 8. Różnice i polityka.

 9. Równość i równouprawnienie.

 10. Religia i feminizm.

 11. Kraje rozwijające się i feminizm.

 12. Globalizacja, kwestie kobiece i feminizm.

 13. Kobiety i prawa człowieka.

 14. Nowe technologie, kobiety i (cyber)feminizm.

 

LITERATURA

 

Agaciński S. Polityka płci, Warszawa, 2000.

Bator J. Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej. Perspektywa feministyczna, Warszawa, 1999.

Bator J. Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek drugiej fali, Gdańsk, 2001.

Bolewski J. Kobieta w nowym wieku, Kraków, 2001.

Ciechomska M. Od matriarchatu do feminizmu, Poznań, 1996.

Dijkstra A..G., Plantega J. (red.) Ekonomia i płeć, Gdańsk, 2003.

Dunin K. Karoca z dyni, Warszawa, 2000.

Fuszara M. (red.) Kobiety w Polsce na przełomie wieku. Nowy kontrakt społeczny, Warszawa, 2002.

Głos mają kobiety, Fundacja Kobieca eFka, Kraków, 1992.

Głos mają kobiety, Kraków 2000.

Graff A. Świat bez kobiet. Płeć w życiu publicznym, Warszawa, 2001.

Grzybek A. Sto haseł o równości. stowarzyszenie kobiet na rzecz równouprawnienia płci – Pekin 1995.

Humm M. Słownik feminizmu, Warszawa, 1993.

Jedynak B. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Lublin, 1990.

Lohman K., Seibert A. (red.) Wpływ przystąpienia do UE na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Koalicja Karat, 2003.

Malinowska E. feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch kobiet.

socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci, Łódź, 2000.

Matlary Janne Haaland.  Nowy feminizm. kobieta i świat wartości, Poznań, 2000.

Ocrent C. Czarna księga kobiet, Warszawa, 2007

Ocrent C. Kobiety u władzy, Warszawa, 2007

Renzetti C.M., Curran D.J. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa, 2005

Rothert A. „Polityczne aspekty feminizmu”  (w:) B. Górowska (red.). Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych,Warszawa, 2004.

Siemieńska R. Płeć a wybory. od wyborów parlamentarnych po wybory prezydenckie, Warszawa, 1997.

Siemieńska R. Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce, Warszawa, 2000.

Siemieńska R. Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, Warszawa, 2003.

Śleczka K.  Feminizm, Katowice, 1999.

Środa M. Indywidualizm i jego krytycy. współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci, Warszawa, 2003.

Środa M. Kobiety i władza, Warszawa, 2009 

Titkow A. (red.)  Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet – monografia zjawiska, Warszawa, 2003.

Tong Rosemary Putnam. Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa, 2002.

Walczewska S. Damy, rycerze, feministki, Kraków, 1999.

Wawrowski Ł, Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiekszania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw UE, Toruń, 2007

Wiśniewska Roszkowska K. Feminizm zreformowany, Wrocław, 1993