INFOROTHERT

dr hab. Agnieszka Rothert

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytet Warszawski

 

 

Kontakt

 

e-mail: agnieszka.rothert@gmail.com

 

Dyżur:

czwartki w godz. 16.45-18.15

 

Instytut Nauk Politycznych

ul. Nowy Świat 67

pok. 202

 

 

Dr hab. Agnieszka Rothert

(zaliczenie – praca/prezentacja )

 

Rządzenie sieciowe

Epoka złożoności

Nieporządek rządzi

Globalne problemy, globalne rozwiązania

Powiązania tworzą sieć

Potęga sieci

Technologia i sieci

Sieci oporu społecznego

Sieci terroru

Polityka sieciowa

Rządzenie sieciowe

Prywatyzacja władzy

Państwo postsuwerenne

Kosmokracja, „nowe średniowiecze”, zorganizowana anarchia?

 

Literatura

 

Bauman Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa, 2000

Bauman Z. Płynna nowoczesność, Warszawa, 2006

Beck U. Społeczeństwo ryzyka w drodze do innej nowoczesności, Warszawa, 2004

Beck U. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej: nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa, 2005

Bendyk E. Zatruta Studnia. Rzecz o władzy i wolności, WAB, Warszawa, 2001

Bendyk E. Antymatriks. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa, 2004

Castells M. Galaktyka Internetu, Wrocław, 2003

Castells M. Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2007

Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, pod red. J. Adamowskiego, Warszawa, 2004

Friedman T. Świat jest płaski, Warszawa, 2006

Fukuyama F. Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa, 2000

Hardt, M i A.Negri, Imperium, WAB, Warszawa, 2005

Kaczmarek B. Metafory polityki 3, ELIPSA, Warszawa, 2006

Krzysztofek K. Zrozumieć rozwój- od społeczeństw tradycyjnych do społeczeństwa informacyjnego. Katowice, 2002

Postman N. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa, 1995

Rothert A. Cybernetyczny porządek polityczny, Warszawa, 2005

Rothert A. Między chaosem a porządkiem, Warszawa, 2006

Rothert A.  Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa, 2008

Rothert A. „Państwo postsuwerenne”, Studia Politologiczne, nr 17, Warszawa, 2010

Scott J. Władza, Warszawa, 2006

Staniszkis J. Władza globalizacji, Warszawa, 2003

Wallerstein I. Koniec świata jaki znamy, Warszawa, 2004

Wnuk-Lipiński E. Świat międzyepoki: Globalizacja, Demokracja, Państwo narodowe, Kraków, 2004

Zasępa T i R. Chmura, (red.) Internet i nowe technologie. Ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa, 2003